Sayfalar

buzzboost

14 Ekim 2013 Pazartesi

Tarih nedir


Friedrich Engels: Tarih bütün tanrıçaların aşağı yukarı en acımasızıdır; yalnızca savaşta değil, "barışçı" ekonomik kalkınma dönemlerinde de zafer arabasını arkasında ceset yığınları bırakarak sürer. Biz erkekler ve kadınlar, ne yazık ki, gerçek bir ilerleme için hemen hemen oransız görünen acılar tarafından zorlanmadıkça, cesaretimizi toplamayacak kadar aptalızdır.
 
Hegel: Akli olan gerçektir ve gerçek olan aklidir.
 
Friedrich Nietzsche: Bir görüşün yanlışlığı ona karşı çıkmamız için bir neden değildir. Sorun, onun ne ölçüde hayatı sürdürücü, hayatı koruyucu, türleri koruyucu; hatta türleri geliştirici olduğudur.
 
John Donne: Hiç kimse kendi içinde bütün bir ada değildir; herkes kıtanın bir parçası, karanın bir kısmıdır.
 
İntihar, bireye açık olan tek yetkin özgür eylemdir; başka her eylem şöyle ya da böyle onun topluma üyeliğini işin içine katar.
 
L. Namier: İnsan, siyasal öğreti ve dogmalarla zihninin serbestçe çalışmasını ne kadar az engellerse, düşüncesi için o kadar iyidir.
 
Lytton Strachey: Tarihçinin ilk ihtiyacı bilgisizliktir; basitleştiren ve açıklığa kavuşturan, seçen ve atlayan bilgisizlik.
 
R.G. Collingwood: Bütün tarih düşüncenin tarihidir. Tarih, tarihi üstünde çalıştığı düşüncenin tarihidir.
 
Herbert Spencer: Eğer birinin zihinsel çapını kabaca tahmin etmek isterseniz, bunu en iyi konuşmasındaki genellemelerin kişiliklere oranını gözlemekle yapabilirsiniz. Bireyler hakkındaki basit gerçeklerin yerini, insanların ve şeylerin çok sayıda deneyiminden çıkartılmış gerçekler ne kadar almıştır? Böyle pek çok ölçme yapınca, görürsünüz ki, insan işleri üstüne biyografik bir görüşün üstüne çıkabilenler, şuraya buraya dağılmış birkaç kişiden ibarettir.
 
M. Oakeshott: Tarih, tarihçilerin yaşantısıdır. Tarihçiden başkası onu yapamaz. Tarihi yapmanın tek yolu, onu yazmaktır.
 
Friedrich Nietzsche: Geriye bakmak ve muhasebe yapmak, geçmişin anılarında, tarihi kültürde avuntu aramak, yaşlı insanın işidir ve yaşlılık çağına özgüdür.
 
John Dalberg-Acton: Tarih, bizi yalnız başka zamanların uygunsuz etkisinden değil, kendi zamanımızın uygunsuz etkisinden, çevrenin tiranlığından ve soluk aldığımız havanın basıncından da kurtaran şey olmalıdır.
 
John Dalberg-Acton: İnsanın tarih görüşünde hiçbir şey, bireysel kişilerin esinlediği ilgiden daha büyük yanlışlık ve haksızlığa yol açamaz.
 
H. Butterfield: Tarihi olayların doğasında tarihin akışını hiçbir insanın düşünmediği yönlere saptıran bir şey vardır.
 
Lev Troçki: İnsan bir devrimi ya da bir savaşı önceden kestirebilir; fakat sonbaharda bir yaban ördeği avının sonuçlarını önceden kestirmesi imkansızdır.
 
Lev Tolstoy: Akıldışı olaylara, yani akılcılığını anlamadığımız olaylara bir açıklama olarak kaderciliğe başvurmaya zorlanırız.
 
Bertrand Russell: Şimdi, dünyada genellikle 100 yıl öncekinden daha az özgürlük bulunmaktadır.
 
H. Butterfield: Tarihçi için tek mutlak, değişmedir.
 
Goethe: Dönemler çökerken, bütün eğilimler özneldir; öte yandan yeni bir çağın koşulları olgunlaşırken bütün eğilimler nesneldir.
 
Isaiah Berlin: Başarısızlık, evrensel bir geçerlik iddiasındaki sistemli herhangi bir yöntem ya da ilke uğruna, en iyi iş görecek şeylere karşı koymaktan ileri gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder